مناقصه خرید بیمه نامه

مناقصه عمومی شهرداری اقبالیه در نظردارد، به استناد مجوز شماره 5/819/ش مورخ 1397/11/06 و آگهی منتشره در روزنامه ولایت و روزنامه قدس نسبت به خرید بیمه‌نامه‌های […]

باز آفرینی محله اکبر آباد و آزادگان

شهرداري اقباليه در نظر دارد در راستای اجرای مصوبه های شورای محترم اسلامی شهر اقبالیه  نسبت به واگذاری پروژه های عمرانی سطح شهر اقبالیه از طریق […]

باز آفرینی فاز دوم خیابان امام رضا (ع)

شهرداري اقباليه در نظر دارد در راستای اجرای مصوبه های شورای محترم اسلامی شهر اقبالیه  نسبت به واگذاری پروژه های عمرانی سطح شهر اقبالیه از طریق […]

باز پیرائی محلات (زیر سازی ، جدولگذاری و آسفالت معابر سطح شهر و…….)

شهرداري اقباليه در نظر دارد در راستای اجرای مصوبه های شورای محترم اسلامی شهر اقبالیه  نسبت به واگذاری پروژه های عمرانی سطح شهر اقبالیه از طریق […]

آماده سازی زمینهای جهاد کشاورزی و اراضی شمالی سطح شهر

شهرداري اقباليه در نظر دارد در راستای اجرای مصوبه های شورای محترم اسلامی شهر اقبالیه  نسبت به واگذاری پروژه های عمرانی سطح شهر اقبالیه از طریق […]