مناقصات و مزایدات

مزایده 6 قطعه زمین شهر اقبالیه

آگهی مزایده عمومی شهرداري اقباليه در نظر دارد در راستای اجرای مصوبه های شورای محترم اسلامی شهر اقبالیه  به شماره 729/5/ش مورخ 25/09/1397 و شماره 856/5/ش […]

مناقصه خرید بیمه نامه

مناقصه عمومی شهرداری اقبالیه در نظردارد، به استناد مجوز شماره 5/819/ش مورخ 1397/11/06 و آگهی منتشره در روزنامه ولایت و روزنامه قدس نسبت به خرید بیمه‌نامه‌های […]

ثبت نام و دریافت اسناد مزایده 4 قطعه زمین با کاربری مسکونی با قابلیت تبدیل به تجاری

ثبت نام و دریافت اسناد مزایده پیگیری کدرهگیری   فروش 4 قطعه زمین با کاربری مسکونی با قابلیت تیدبل به تجاری شهرداری اقبالیه  به شرح جدول […]

فراخوان دوم شهر خودرو

پروژه شهرخودرو با هدف ساماندهي واحدهاي نمايشگاهي اتومبیل درشهر اقباليه تعريف شده است  . سايت پروژه در ضلع شمالي مسير ارتباطي قزوين / اقباليه و در […]

فراخوان شهر خودرو

شهرداري اقبالیه به استناد مصوبه شماره 12478/96هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری ومصوبه شماره 781/5/ش مورخ 03/12/96 شورای اسلامی شهر  در نظر دارد از طریق سرمایه گذاری […]

آگهی مزایده 3 دستگاه خودرو

ثبت نام و دریافت اسناد مزایده پیگیری کدرهگیری مورد شماره 2 از مزایده حذف شده است فروش سه دستگاه خودروی سواری شهرداری اقبالیه  به شرح جدول […]

مزایده فروش سی و یک قطعه زمین با کاربری تجاری و مسکونی شهر اقبالیه

ثبت نام و دریافت اسناد مزایده پیگیری کدرهگیری موضوع مزایده: فروش سی و یک قطعه زمین با کار بری تجاری و مسکونی به شرح جدول ذیل […]

فروش 10 دستگاه از خودروهای مستهلک شهرداری اقبالیه

شهرداري اقباليه در نظر دارد در راستای اجرای مصوبه شورای محترم اسلامی شهر اقبالیه  به شماره 97/8048 مورخ 06/10/ 1397ده  (10) دستگاه ازخودروهای مستهلک خود را […]