مناقصات و مزایدات – شهرداری اقبالیه

مناقصات و مزایدات

واگذاری عملیات ممیزی املاک و معابر شهر اقبالیه

      شهرداری اقبالیه در نظر دارد به استناد ماده پنج آیین نامه مالی شهراریها نسبت به واگذاری عملیات ممیزی املاک و معابر شهر اقبالیه در قالب […]

باز آفرینی محله اکبر آباد و آزادگان

شهرداري اقباليه در نظر دارد در راستای اجرای مصوبه های شورای محترم اسلامی شهر اقبالیه  نسبت به واگذاری پروژه های عمرانی سطح شهر اقبالیه از طریق […]

باز آفرینی فاز دوم خیابان امام رضا (ع)

شهرداري اقباليه در نظر دارد در راستای اجرای مصوبه های شورای محترم اسلامی شهر اقبالیه  نسبت به واگذاری پروژه های عمرانی سطح شهر اقبالیه از طریق […]

باز پیرائی محلات (زیر سازی ، جدولگذاری و آسفالت معابر سطح شهر و…….)

شهرداري اقباليه در نظر دارد در راستای اجرای مصوبه های شورای محترم اسلامی شهر اقبالیه  نسبت به واگذاری پروژه های عمرانی سطح شهر اقبالیه از طریق […]

آماده سازی زمینهای جهاد کشاورزی و اراضی شمالی سطح شهر

شهرداري اقباليه در نظر دارد در راستای اجرای مصوبه های شورای محترم اسلامی شهر اقبالیه  نسبت به واگذاری پروژه های عمرانی سطح شهر اقبالیه از طریق […]