مناقصات و مزایدات

ثبت‌نام در مزایده دو دستگاه خودرو (خرداد 98)

ثبت نام و دریافت اسناد مزایده     موضوع مناقصه:فروش دو دستگاه خودروی سواری شهرداری اقبالیه  ردیف نوع خودرو رنگ تعداد واحد مدل قیمت پایه کل […]

ثبت‌نام در مزایده فروش شش قطعه زمین با قابلیت تجاری،خدماتی و مسکونی (خرداد 98)

ثبت نام و دریافت اسناد مزایده موضوع مناقصه: فروش شش قطعه زمین با کار بری مسکونی  ردیف شماره قطعه مساحت کاربری قیمت پایه کل کارشناسی – […]

ثبت نام در فراخوان مشارکت در سرمایه‌گذاری شهرخودرو

ثبت نام و دریافت اسناد فراخوان پیگیری کدرهگیری   امکان دریافت اسناد فراخوان تا آخر وقت اداری تاریخ 1398/03/21 می باشد.   شهرداري اقباليه در نظر […]

مناقصه واگذاری امور خدمات شهری ، شهرداری اقبالیه

ثبت نام و دریافت اسناد مناقصه پیگیری کدرهگیری   موضوع مناقصه: واگذاری امور خدمات شهری ، شهرداری اقبالیه امکان دریافت اسناد مزایده تا آخر وقت اداری تاریخ […]

مناقصه عملیات حفظ و نگه داری فضای سبزشهر اقبالیه

ثبت نام و دریافت اسناد مناقصه پیگیری کدرهگیری امکان دریافت اسناد مزایده تا آخر وقت اداری تاریخ 1398/02/14 می باشد.   1- موضوع مناقصه: اجرای عملیات […]

مزایده 6 قطعه زمین شهر اقبالیه

آگهی مزایده عمومی شهرداري اقباليه در نظر دارد در راستای اجرای مصوبه های شورای محترم اسلامی شهر اقبالیه  به شماره 729/5/ش مورخ 25/09/1397 و شماره 856/5/ش […]

مناقصه خرید بیمه نامه

مناقصه عمومی شهرداری اقبالیه در نظردارد، به استناد مجوز شماره 5/819/ش مورخ 1397/11/06 و آگهی منتشره در روزنامه ولایت و روزنامه قدس نسبت به خرید بیمه‌نامه‌های […]

ثبت نام و دریافت اسناد مزایده 4 قطعه زمین با کاربری مسکونی با قابلیت تبدیل به تجاری

ثبت نام و دریافت اسناد مزایده پیگیری کدرهگیری   فروش 4 قطعه زمین با کاربری مسکونی با قابلیت تیدبل به تجاری شهرداری اقبالیه  به شرح جدول […]