مناقصات و مزایدات

فراخوان دوم شهر خودرو

پروژه شهرخودرو با هدف ساماندهي واحدهاي نمايشگاهي اتومبیل درشهر اقباليه تعريف شده است  . سايت پروژه در ضلع شمالي مسير ارتباطي قزوين / اقباليه و در […]

فراخوان شهر خودرو

شهرداري اقبالیه به استناد مصوبه شماره 12478/96هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری ومصوبه شماره 781/5/ش مورخ 03/12/96 شورای اسلامی شهر  در نظر دارد از طریق سرمایه گذاری […]

آگهی مزایده 3 دستگاه خودرو

ثبت نام و دریافت اسناد مزایده پیگیری کدرهگیری مورد شماره 2 از مزایده حذف شده است فروش سه دستگاه خودروی سواری شهرداری اقبالیه  به شرح جدول […]

مزایده فروش سی و یک قطعه زمین با کاربری تجاری و مسکونی شهر اقبالیه

ثبت نام و دریافت اسناد مزایده پیگیری کدرهگیری موضوع مزایده: فروش سی و یک قطعه زمین با کار بری تجاری و مسکونی به شرح جدول ذیل […]

فروش 10 دستگاه از خودروهای مستهلک شهرداری اقبالیه

شهرداري اقباليه در نظر دارد در راستای اجرای مصوبه شورای محترم اسلامی شهر اقبالیه  به شماره 97/8048 مورخ 06/10/ 1397ده  (10) دستگاه ازخودروهای مستهلک خود را […]

باز آفرینی محله اکبر آباد و آزادگان

شهرداري اقباليه در نظر دارد در راستای اجرای مصوبه های شورای محترم اسلامی شهر اقبالیه  نسبت به واگذاری پروژه های عمرانی سطح شهر اقبالیه از طریق […]

باز آفرینی فاز دوم خیابان امام رضا (ع)

شهرداري اقباليه در نظر دارد در راستای اجرای مصوبه های شورای محترم اسلامی شهر اقبالیه  نسبت به واگذاری پروژه های عمرانی سطح شهر اقبالیه از طریق […]

باز پیرائی محلات (زیر سازی ، جدولگذاری و آسفالت معابر سطح شهر و…….)

شهرداري اقباليه در نظر دارد در راستای اجرای مصوبه های شورای محترم اسلامی شهر اقبالیه  نسبت به واگذاری پروژه های عمرانی سطح شهر اقبالیه از طریق […]