واگذاری ” اجاره و ساماندهی تابلوها و بهره برداری از فضاها و محل ها جهت فعالیتهای تبلیغاتی سطح شهر اقبالیه “

بازدید از پروژه‌های عمرانی
بازدید مهندس زاهدپور

شهرداري اقبالیه به استناد مصوبه هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری ومصوبه شورای اسلامی شهر از طریق مشارکت با بخش خصوصی  ” اجاره و ساماندهی تابلوها و بهره برداری از فضاها و محل ها جهت فعالیتهای  تبلیغاتی سطح شهر”   را در قالب قرارداد به مدت 7 سال  و بصورتB.O.T واگذار نمود.

 

پک شماره 1: فضاها و  امکانات تبلیغاتی موجود شهرداری
ردیف نوع ابعاد مساحت

(متر)

تعداد قاب
بیلبورد دور میدان امام (ره)- باند موافق  6*15 90 1    
1 بیلبورد دور میدان امام (ره)- باند مخالف  6*15 90 1    
2 قاب تابلو در باند تندرو (موافق)  3*12 36 4    
قاب تابلو در باند کندرو (موافق)  3*10 30 1    
3 قاب تابلو در باند کندرو (موافق) 3*12 36 1    
قاب تابلو در باند تندرو (مخالف)  3*10 30 2    
4 قاب تابلو در باند تندرو (مخالف) 3*13 39 2    
5 قاب تابلو خروجی اقبالیه به سمت تاکستان دو طرف  2.5 * 44.5 111 2    
6 فیکچر دور میدان و بلوار امام (ره)  3  *  3 9 10    
8 استرابورد  3.8   *  2.6 10 18    

 

پک شماره 2 : آورده سرمایه گذار
جانمایی     ابعاد تعداد نوع ابزار ردیف
میدان ورودی از سمت قزوین     20 متر 2 بیلبورد تلویزیونی 1
میدان ورودی از سمت تاکستان     4*3 6 استرابورد فلزی 2
تقاطع خیابان امام رضا و معاد     4*2 1 استرابورد تلویزیونی 3
تقاطع خیابان امام رضا و معاد     4*3 1 فیکچر 4
میدان شهید زکریا شیری     3*2 3 فیکچر 5
میدان 22 بهمن     3*2 2 فیکچر 6
میدان مادر     3*2 4 فیکچر 7
بلوار چهارده معصوم     2*1 15 فیکچر 8
بلوار مدنی     3*2 8 فیکچر 9
میدان 22 بهمن     2*1 6 فیکچر 10
بلوار معاد     2*1 8 فیکچر 11
بعد از تکمیل میدان ورودی شهر از سمت قزوین     60 متر 2 جابه جایی بیلبورد 12
بلوار امام خمینی     2.5*1 20 تابلوی شهری 13
خیابان     2*1 25 تابلوی شهری 14

امکان ثبت دیدگاه بسته شده است

Skip to content