راه اندازی مرکز تفکیک ضایعات و بازیافت
واگذاری ” اجاره و ساماندهی تابلوها و بهره برداری از فضاها و محل ها جهت فعالیتهای تبلیغاتی سطح شهر اقبالیه “

بازدید شهردار محترم اقبالیه و معاونت عمرانی از پروژه‌های عمرانی شهر اقبالیه

امکان ثبت دیدگاه بسته شده است