عملکرد واحد شهرسازی، شش ماه اول 1402

ردیف شرح عملکرد تعداد 1 بازدید های انجام شده 773 2 پاسخ به استعلامات 524 3 صدور دستور نقشه 36 4 صدور پروانه های احداث ( […]

آمار و اطلاعات مربوط به پروانه های ساختمانی صادره شهرداری اقبالیه

  آمار و اطلاعات مربوط به پروانه های ساختمانی صادره شهرداری اقبالیه سال تعداد پروانه صادره تعداد واحد  متراژ مسکونی متراژ تجاری متراژ اداری متراژ صنعتی […]

عملکرد واحد فنی شهرسازی در شش ماهه سال 1397

عملکرد واحد شهرسازی
Skip to content