پروژه‌های سال 1402

20/07/1402

میدان ولایت شهراقبالیه

میدان ولایت شهراقبالیه با مساحتی در حدود 3400 مترمربع درمسیر مواصلاتی غرب کشور و در ورودی شهراقبالیه قرار گرفته و از سال 1399 این شهرداری نسبت […]
20/07/1402

آماده سازی اراضی باغ عمران شهراقبالیه

آماده سازی اراضی باغ عمران شهراقبالیه به مساحت کلی 114 هکتارپس از الحاق به محدوده طرح و تفکیک این اراضی از سال 1395 در دستورکار واحد […]
20/07/1402

ساخت پارک بانوان شهر اقبالیه

پروژه ساخت پارک بانوان شهر اقبالیه با توجه به درخواست های مردمی و تکریم بانوان شهر، ازابتدای سال 1402با اختصاص ردیف بودجه مشخص واعتباری بالغ بر […]
20/07/1402

کفپوش گذاری و پیاده روسازی معابر شهر

  با عنایت به لزوم ساماندهی و توجه به وضعیت پیاده رو‌های شهری به منظور ارتقای سلامت روان شهروندان ، در سال جاری کفپوش گذاری و […]
20/07/1402

زیرسازی ، تراش و روکش آسفالت معابر سطح شهر

درراستای اجرای نهضت آسفالت و با هدف تحقق خواسته های شهروندان ، اصلاح چهره شهر ، تسهیل درتردد وسایل نقلیه و آرامش وآسایش شهروندان شهرداری اقبالیه […]
Skip to content