05/04/1400

جلسه هم اندیشی شهردار اقبالیه با رئیس اداره برق جهت رفع مشکلات زمین های عزیزی و هکتار ربع

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه: این جلسه که با حضور فرجی شهردار، معاونت و مسئولین واحدهای شهرسازی، عمرانی و رئیس اداره […]
05/04/1400

جلسه مدیرکل راه و شهرسازی و هئیت همراه با شهردار اقبالیه

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر اقبالیه: فرجی ضمن قدردانی از زحمات ابراهیم مبارک قدم مدیرکل سابق اداره راه و شهرسازی حضور دکتر هاشمی […]
16/11/1399

پیگیری تصویب طرح تفصیلی شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه: روز چهارشنبه تاریخ ۱۴ بهمن ماه ، رئیس شورای اسلامی ، شهردار و مسئول واحد شهر […]
11/11/1399

برگزاری جلسه مشورتی،برنامه ریزی و ساماندهی کنترل ساختمان در سالن جلسات شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه: شهردار اقبالیه گفت؛پلیس ساختمان به عنوان بازوی اجرائیات شهرداری،اصلی ترین واحد مقابله و جلوگیری از تخلفات […]