01/03/1401

جلسه تعیین تکلیف اسناد اراضی قورچی

28/11/1400

گزارش تصویری از بازدید میدانی پورقاسم سرپرست شهرداری،سید علی پرپینچی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی، نظامی معاون عمرانی ، پرپینچی معاون اداری مالی ، قریشی مسئول واحد شهرسازی به همراه نماینده کشاورزان از خیابان آزادگان

14/10/1400

جلسه کمیسیون املاک و حقوقی شورای اسلامی با موضوع تعیین تکلیف اراضی موسوم به جنگلبانی و اراضی شمالی شهر و هکتار ربع ها با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی، مسئول واحد املاک و شهرسازی و نماینده حقوقی شهرداری برگزار شد و حاضرین در جلسه در این خصوص و رفع مشکلات بحث و گفتگو کردند.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه
05/04/1400

جلسه هم اندیشی شهردار اقبالیه با رئیس اداره برق جهت رفع مشکلات زمین های عزیزی و هکتار ربع

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه: این جلسه که با حضور فرجی شهردار، معاونت و مسئولین واحدهای شهرسازی، عمرانی و رئیس اداره […]
05/04/1400

جلسه مدیرکل راه و شهرسازی و هئیت همراه با شهردار اقبالیه

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر اقبالیه: فرجی ضمن قدردانی از زحمات ابراهیم مبارک قدم مدیرکل سابق اداره راه و شهرسازی حضور دکتر هاشمی […]
16/11/1399

پیگیری تصویب طرح تفصیلی شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه: روز چهارشنبه تاریخ ۱۴ بهمن ماه ، رئیس شورای اسلامی ، شهردار و مسئول واحد شهر […]
11/11/1399

برگزاری جلسه مشورتی،برنامه ریزی و ساماندهی کنترل ساختمان در سالن جلسات شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه: شهردار اقبالیه گفت؛پلیس ساختمان به عنوان بازوی اجرائیات شهرداری،اصلی ترین واحد مقابله و جلوگیری از تخلفات […]