11/08/1398

آغاز عملیات تکمیل پیاده رو سازی پارک ولایت-آبان 98

 سرپرست شهرداری از آغاز عملیات بهسازی کفپوش های پارک ولایت توسط واحد عمرانی خبر داد.  به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی اقبالیه، امینی در خصوص […]
11/08/1398

اجرای عملیات آسفالت ریزی خیابان های پشت پمپ بنزین و زیر سازی خیابان یکم باغ عمران-آبان 98

سرپرست شهرداری از اجرای عملیات آسفالت ریزی خیابان های پشت پمپ بنزین و زیر سازی خیابان یکم باغ عمران خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری […]
11/08/1398

آغاز عملیات پیاده روسازی خیابان پاسداران -آبان 1398

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی اقبالیه، عملیات پیاده روسازی خیابان پاسداران با مساحتی بالغ بر ۵ هزار مترمربع و هزینه‌ی ۵ میلیارد ریال […]