28/02/1401

ترمیم نرده‌های پل زیر گذر تقاطع خیابان امام خمینی (ره) و ولیعصر توسط واحد عمرانی و سازمان حمل و نقل عمومی شهرداری اقبالیه

28/02/1401

گزارش تصویری از ادامه عملیات عمرانی و جدول گذاری محوطه پارک بانوان توسط واحد عمرانی شهرداری اقبالیه

24/02/1401

گزارش تصویری از ادامه عملیات جدول گذاری محوطه پارک بانوان توسط واحد عمرانی شهرداری اقبالیه

10/02/1401

گزارش تصویری از آغاز عملیات جدول گذاری محوطه پارک بانوان توسط واحد عمرانی شهرداری

05/02/1401

گزارش تصویری از ادامه عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح شهر توسط واحد عمرانی شهرداری

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه
05/02/1401

گزارش تصویری از ادامه عملیات محوطه سازی پارک سر رشته داری توسط واحد عمرانی شهرداری

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه
31/01/1401

گزارش تصویری از جدول گذاری محوطه پارک بانوان توسط واحد عمرانی شهرداری

سه شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ ✍ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه
31/01/1401

گزارش تصویری از ادامه عملیات لکه گیری آسفالت سطح شهر و محوطه مرکز بهداشت توسط واحد عمرانی شهرداری

سه شنبه فروردین ۱۴۰۱ ✍ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه
21/01/1401

گزارش تصویری از خاکبرداری معابر زمین های باغ عمران جهت زیرسازی و جدول گذاری توسط واحد عمرانی شهرداری

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه