10/03/1401

گزارش تصویری از ادامه عملیات محوطه سازی میدان ولایت ورودی از سمت تاکستان توسط واحد عمرانی شهرداری

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه
10/03/1401

گزارش تصویری از ادامه عملیات عمرانی در معابر زمین های باغ عمران توسط واحد عمرانی شهرداری

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه
05/03/1401

گزارش تصویری از ادامه عملیات زیرسازی و جدول گذاری معابر زمین های باغ عمران توسط واحد عمرانی شهرداری

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه
05/03/1401

گزارش تصویری از ترمیم و بازسازی جداول نهرهای خیابان شهید مدرس توسط واحد عمرانی شهرداری

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه
03/03/1401

گزارش تصویری از ادامه جدول گذاری و محوطه سازی پارک بانوان توسط واحد عمرانی شهرداری

دوشنبه دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ ✍ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه
03/03/1401

گزارش تصویری از آغاز عملیات خاک برداری و آماده‌سازی جنب مرکز بهداشت جهت احداث نهر آب توسط واحد عمرانی شهرداری

دوشنبه دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ ✍ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه
03/03/1401

گزارش تصویری از ترمیم و بازسازی جداول نهرهای خیابان شهید چمران کوچه بهار ۴ و خیابان شهید مدنی توسط واحد عمرانی شهرداری

دوشنبه دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ ✍ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه
28/02/1401

ترمیم نرده‌های پل زیر گذر تقاطع خیابان امام خمینی (ره) و ولیعصر توسط واحد عمرانی و سازمان حمل و نقل عمومی شهرداری اقبالیه

28/02/1401

گزارش تصویری از ادامه عملیات عمرانی و جدول گذاری محوطه پارک بانوان توسط واحد عمرانی شهرداری اقبالیه