• برنامه ریزی درجهت توسعه و نگهداری بوستان ها و فضای سبز شهری
 • انجام تحقیقات و اقدام درجهت کاشت و نگهداری گونه های مناسب گل و گیاه سازگار با شرایط اقلیمی منطقه
 • برنامه ریزی بمنظور تأمین و نگهداری تأسیسات مناسب برقی و مکانیکی لازم برای توسعه و نگهداری پارکها و فضای سبزشهر
 • برنامه ریزی و اقدام درجهت نصب و بهربرداری سیستم آبیاری مناسب و بهینه دربخش پارکها و فضای سبزشهری
 • برنامه ریزی و هماهنگی جمع آوری و بازیافت پسماندشهری
 • تهیه و بروز رسانی طرح جامع مدیریت پسماند شهر
 • نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مجریان طرح پسماند
 • نظارت و اقدام درجهت توسعه و نگهداری بوستان ها و فضای سبز شهری
 • نظارت بر تأمین و نگهداری تأسیسات مناسب برقی و مکانیکی لازم برای توسعه و نگهداری پارکها و فضای سبز شهر
 • نظارت بر حسن انجام کار پیمانکاران نگهداری و بهسازی فضای سبز
 • اقدام درجهت نصب و بهره برداری سیستم آبیاری مناسب و بهینه دربخش پارکها و فضای سبز شهری
 • مطالعه و طراحی الگوهای زیباسازی شهر با لحاظ قراردادن هویت ومعماری تاریخی و بومی با همکاری اداره شهرسازی ومعماری
 • برنامه ریزی و اجرای المان های شهری ، طرح های زیباسازی و نورپردازی و نظارت بر حفظ و نگهداری آنها
 • برنامه ریزی ، ساماندهی و نظارت برمشاغل و صنوف آلاینده شهر
 • برنامه ریزی ، ساماندهی و نظارت برمیادین میوه و تره بار شهر
 • برنامه ریزی و اتخاذ تدابیربمنظور فضا سازی درسطح شهر برای اسکان مناسب مشاغل ، صنوف و میادین میوه و تره بار با هماهنگی اداره شهرسازی ومعماری شهرداری
 • نظارت بر بهداشت محیط و کنترل کیفیت بازارچه ها ، مشاغل و کیوسک های شهر
 • برنامه ریزی و نظارت بر عمران ، بهسازی ساختمان و تأسیسات و فضای سبز آرامستان های تحت نظارت سازمان
 • تعمیر و نگهداری و توسعه تأسیسات آرامستانهای تحت نظارت شهرداری
Skip to content