•  برقراري ارتباط شهرداري با مردم جهت انعكاس فعاليتهاي شهرداري و كوشش درجلب اعتماد مردم

 

 • ايجادارتباط بين كاركنان با شهردار از طريق برقراري جلسات داخلي و خصوصي

 

 • برگزاري جلسات كميته فرهنگي و پيگيري مصوبات آن

 

 •  برگزاري جلسات كميته ورزشي و پيگيري مصوبات آن

 

 •  برگزاري جلسات پرسش و پاسخ شهردار با مردم

 

 •  پيگيري شكايت مردمي و سنجش رضايت شهروندان

 

 •  جمع آوري كليه اطلاعات و اخبار ، آمار و عملكرد واحدها به منظور انتشارگزارش عملكرد 6 ماهه و ساليانه

 

 •  تهيه و تنظيم اخبار شهرداري و ارسال به مطبوعات

 

 •  مطالعه و بررسي هفته نامه ها ، روزنامه در خصوص انتقادات و پيشنهادات اصلاحي مردم در امور مربوط به شهرداري و تهيه پاسخ مقتضي

 

 •  تهيه لوح تقدير

 

 •  ارسال تبريك و تسليت به مسئولين شهر

 

 •  تهيه و جمع بندي بريده جرايد جهت آرشيو

 

 •  حضور در مركزتلفن گويا و انعكاس درخواست شهروندان به واحدها

 

 •  پيگيري پاسخ واحدها به به سؤالات شهروندان

 

 •  هماهنگي و اعلام زمان برگزاري جلسات شهردار با مسئولين واحدها و جلسات درون شهرداري

 

 •  صدور اطلاعيه ها و نصب در تابلوي اعلانات

 

Skip to content