عملکرد فناوری اطلاعات و شبکه

عملکرد واحد فناوری اطلاعات در سال 1398-1399 ردیف موضوع 1 بروز رسانی پورتال شهرداری – ایجاد محتوی  و سایر موارد 2 مدیریت آنتی ویروس (نصب و […]
Skip to content