مزایده اجاره سالن سرپوشیده

موضوع مزایده : اجاره سالن سرپوشیده بمدت یکسال شمسی   مساحت کاربری آدرس قیمت پایه کل کارشناسی – ریال پنج درصد مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال) […]

مزایده فروش بیست ودو قطعه زمین با کاربری مسکونی- صنعتی

موضوع مزایده: فروش بیست ودو قطعه زمین  با کاربری مسکونی- صنعتی به شرح جدول ذیل.   ردیف شماره قطعه مساحت (متر مربع) سهم شهرداری (متر مربع) […]

مزایده فروش 24 قطعه زمین شهرداری اقبالیه خرداد 1399

موضوع مزایده: فروش بیست و چهار  قطعه زمین ثبت نام و دریافت اسناد مزایده  موضوع تاریخ دریافت اسناد محل دریافت اسناد آخرین مهلت تحویل اسناد زمان […]

مزایده دو قطعه زمین با کار بری مسکونی در شهر اقبالیه

موضوع مزایده: فروش دو قطعه زمین به شرح جدول ذیل و پیوست نقشه می باشد.   ردیف شماره قطعه مساحت کاربری آدرس قیمت پایه کل کارشناسی […]

اسناد مزایده سه دستگاه خودرو شهرداری اقبالیه – مهر1398

     موضوع : فروش سه دستگاه خودروی مزدا دو کابین شهرداری اقبالیه ثبت نام و دریافت اسناد مزایده  ردیف نوع خودرو رنگ تعداد واحد مدل قیمت […]

مزایده یک قطعه زمین با کاربری تجاری شهر اقبالیه -مهر1398

موضوع : فروش یک قطعه زمین با کار بری تجاری در شهر اقبالیه  ثبت نام و دریافت اسناد مزایده  ردیف شماره قطعه مساحت متر مربع کاربری […]

ثبت‌نام در مزایده دو دستگاه خودرو (خرداد 98)

ثبت نام و دریافت اسناد مزایده     موضوع مناقصه:فروش دو دستگاه خودروی سواری شهرداری اقبالیه  ردیف نوع خودرو رنگ تعداد واحد مدل قیمت پایه کل […]

ثبت‌نام در مزایده فروش شش قطعه زمین با قابلیت تجاری،خدماتی و مسکونی (خرداد 98)

ثبت نام و دریافت اسناد مزایده موضوع مناقصه: فروش شش قطعه زمین با کار بری مسکونی  ردیف شماره قطعه مساحت کاربری قیمت پایه کل کارشناسی – […]