ثبت‌نام در مزایده دو دستگاه خودرو (خرداد 98)

ثبت نام و دریافت اسناد مزایده     موضوع مناقصه:فروش دو دستگاه خودروی سواری شهرداری اقبالیه  ردیف نوع خودرو رنگ تعداد واحد مدل قیمت پایه کل […]

ثبت‌نام در مزایده فروش شش قطعه زمین با قابلیت تجاری،خدماتی و مسکونی (خرداد 98)

ثبت نام و دریافت اسناد مزایده موضوع مناقصه: فروش شش قطعه زمین با کار بری مسکونی  ردیف شماره قطعه مساحت کاربری قیمت پایه کل کارشناسی – […]

ثبت نام در فراخوان مشارکت در سرمایه‌گذاری شهرخودرو

ثبت نام و دریافت اسناد فراخوان پیگیری کدرهگیری   امکان دریافت اسناد فراخوان تا آخر وقت اداری تاریخ 1398/03/21 می باشد.   شهرداري اقباليه در نظر […]

مزایده 6 قطعه زمین شهر اقبالیه

آگهی مزایده عمومی شهرداري اقباليه در نظر دارد در راستای اجرای مصوبه های شورای محترم اسلامی شهر اقبالیه  به شماره 729/5/ش مورخ 25/09/1397 و شماره 856/5/ش […]

ثبت نام و دریافت اسناد مزایده 4 قطعه زمین با کاربری مسکونی با قابلیت تبدیل به تجاری

ثبت نام و دریافت اسناد مزایده پیگیری کدرهگیری   فروش 4 قطعه زمین با کاربری مسکونی با قابلیت تیدبل به تجاری شهرداری اقبالیه  به شرح جدول […]

فراخوان دوم شهر خودرو

پروژه شهرخودرو با هدف ساماندهي واحدهاي نمايشگاهي اتومبیل درشهر اقباليه تعريف شده است  . سايت پروژه در ضلع شمالي مسير ارتباطي قزوين / اقباليه و در […]

فراخوان شهر خودرو

شهرداري اقبالیه به استناد مصوبه شماره 12478/96هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری ومصوبه شماره 781/5/ش مورخ 03/12/96 شورای اسلامی شهر  در نظر دارد از طریق سرمایه گذاری […]

آگهی مزایده 3 دستگاه خودرو

ثبت نام و دریافت اسناد مزایده پیگیری کدرهگیری مورد شماره 2 از مزایده حذف شده است فروش سه دستگاه خودروی سواری شهرداری اقبالیه  به شرح جدول […]