عملکرد فناوری اطلاعات و شبکه

عملکرد واحد فناوری اطلاعات در سال 1398-1399 ردیف موضوع 1 بروز رسانی پورتال شهرداری – ایجاد محتوی  و سایر موارد 2 مدیریت آنتی ویروس (نصب و […]

عملکرد واحد فناوری اطلاعات و شبکه سال 1397

عملکرد واحد خدمات شهری

عملکرد واحد املاک در شش ماهه اول سال 1397

عملکرد واحد املاک

عملکرد واحد اصناف در شش ماهه اول سال 1397

عملکرد واحد اصناف

عملکرد واحد اجرائیات در شش ماهه اول سال 1397

عملکرد واحد اجرائیات

عملکرد واحد اجرای احکام در شش ماهه اول سال 1397

عملکرد واحد اجرای احکام

عملکرد واحد فنی شهرسازی در شش ماهه سال 1397

عملکرد واحد شهرسازی