آمار و اطلاعات مربوط به پروانه های ساختمانی صادره شهرداری اقبالیه

  آمار و اطلاعات مربوط به پروانه های ساختمانی صادره شهرداری اقبالیه سال تعداد پروانه صادره تعداد واحد  متراژ مسکونی متراژ تجاری متراژ اداری متراژ صنعتی […]

عملکرد فناوری اطلاعات و شبکه

عملکرد واحد فناوری اطلاعات در سال 1398-1399 ردیف موضوع 1 بروز رسانی پورتال شهرداری – ایجاد محتوی  و سایر موارد 2 مدیریت آنتی ویروس (نصب و […]

عملکرد واحد فناوری اطلاعات و شبکه سال 1397

عملکرد واحد خدمات شهری

عملکرد واحد املاک در شش ماهه اول سال 1397

عملکرد واحد املاک

عملکرد واحد اصناف در شش ماهه اول سال 1397

عملکرد واحد اصناف

عملکرد واحد اجرائیات در شش ماهه اول سال 1397

عملکرد واحد اجرائیات

عملکرد واحد اجرای احکام در شش ماهه اول سال 1397

عملکرد واحد اجرای احکام
Skip to content