معرفی و شرح وظایف واحدها

11/04/1397

مشاوران

شرح وظایف مشاور 1. ارائه شيوه‌هاي جديد جهت بهبود بخشیدن به روش تحقق اهداف به منظور تأمين حسن انجام برنامه‌ها . 2. پيگيري و ابتكار در تهيه و […]
11/04/1397

واحد فنی و شهرسازی

   شرح وظايف رييس اداره امور شهرسازي اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه. نظارت بر صدور پروانه ساختماني، پايان كار، گواهي عدم خلاف و  … […]
11/04/1397

اموربانوان

شرح وظايف امـور بانـوان   برنامه‌ریزی جهت استفاده و بهره‌برداری زنان از امکانات و تسهیلات مختلف آموزشی، هنری، تفریحی و … در سطح شهرستان  هماهنگی با رؤ […]
10/04/1397

واحد سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی

وظایف واحد امور سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری 1-تهیه بسته حاوی طرحها و پروژه های مورد سرمایه گذاری همراه با اطلاعات جامع و کلی اقتصادی و […]
06/04/1397

روابط عمومی

 برقراري ارتباط شهرداري با مردم جهت انعكاس فعاليتهاي شهرداري و كوشش درجلب اعتماد مردم   ايجادارتباط بين كاركنان با شهردار از طريق برقراري جلسات داخلي و […]
06/04/1397

واحد اداری

   امور اداری  بانظارت ورسيدگي بر طيف وسيعي از وظائف ، عهده دار مسائل با اهميتي چون تهيه شرح وظايف مشاغل مختلف، نظمبخشيدن به پرونده هاي پرسنل […]
05/04/1397

واحد مالی

نظارت بر كليه واحدهاي تحت سرپرستي و تعليم لازم به پرسنل واحد مالي و رفع نواقص كار    تهيه برنامه عملياتي مالي و هماهنگ ساختن عمليات […]
05/04/1397

واحد درآمد

 وصول عوارض مطابق قانون از طريق سازمانهاي دولتي و ساير مؤسسات در وجه شهرداري    وصول درآمد حاصل از فروش اموال و املاك شهرداري    وصول […]