مهندس مهران اکبرپور

شهردار شهر اقبالیه


اینجانب در مقام شهردار شهر اقبالیه تمام تلاش خود را در به کارگیری دانش و تجربه خود و انتخاب همکاران و مدیران پاکدست، شایسته و امین و تکیه بر مشارکت مردم، بهره‌مندی از خرد جمعی و کارشناسی، ‌شرایط مناسبی را برای نیل به اهداف و برنامه‌های توسعه پایدار شهر انجام دهم. بر شفافیت در اقدامات، پاسخگویی به افکار عمومی و توجه به جریان آزاد اطلاعات اهتمام ورزیده و ارتقاء جایگاه شورا اجرای کامل مصوبات قانونی و پذیرش نظارت جامعه آن را نصب‌العین قرار دهم و عدالت در توزیع منابع، رعایت صرفه و صلاح جامعه و مبارزه با فساد و خودکامگی را سرلوحه فعالیت‌های خود و همکارانش قرار دهم.


درباره شهردار ارتباط با شهردار درخواست ملاقات مردمی

آخرین اخبار

آخرین اخبار شهر اقبالیه

    آخرین پروژه ها

    آخرین پروژه ها و اقدامات شهرداری شهر اقبالیه